Top Image
Utblokking av eks SJG 150mm og det skal trekkes inn ny PE 180mm
Buskerudveien

KORT OM ANSKAFFELSEN 
Utblokking av eks SJG 150mm, det skal trekkes inn ny PE 180mm, total lengde ca. 390. 
Det er antatt 13 stk. stikkledninger som skal tilkobles til hovedledning, disse utføres med å sette ned stålrør som det skal vakumgraves i.
2 stk. nye vannkummer skal monteres. 

OPPDRAGSGIVER
Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur er Drammen kommunes byggherreorganisasjon for kommunaltekniske utbyggingsprosjekter og utvikling av offentlige arealer.