Top Image
Utbygging av kommunal vannforsyning
November 2022 - pågående
Åsnes Vest

PROSJEKTINFO
Byggherre: Åsnes kommune 
Tidsrom: November 2022 – pågående

PROSJEKTBESKRIVELSE
Åsnes kommune ønsket utbygging av kommunal vannforsyning på Åsnes Vest. Området bestå i hovedsak av spredt boligbebyggelse og områder med landbruksvirksomhet. Eksisterende vannforsyning i området består av flere private vannverk og separate forsyninger for enkelt hus. Kommunen ønsket tilknytte de private vannverkene til ny kommunal vannforsyning. Etableringen av den nye kommunale vannledningen ble i stor grad utført med styrt boring.

Steg Entreprenør sammen med hovedentreprenør John Galten AS planla utførelse for boring og sveising tidlig i prosjektet for å bidra til å finne optimale løsninger for utførelse og fremdrift.

PROSJEKTDATA
Retningsstyrt boring ble utført for hoveddel, 5.800 m, og i tillegg opsjon 1 og 2, 2.200 meter. Totale lengde boring 8.000 meter der største delen var Ø180mm PE og noen strekk med Ø63mm PE. 

Boring ble utført med en 28 tons Grundodrill fra Tracto technik. Lengden på borestrekk varierte fra 140 meter til 320 meter. Det ble sveiset PE-rør for samtlige boringer og for grave strekk.