Top Image

Pilotrørsboring

Gravefri metode som borer på ekstremt små marginer.
Hva er pilotrørsboring?
Pilotrørsboring er en metode som borer på ekstremt små marginer. Dette er en metode med høy presisjon, for etablering av rør i løsmasser. Metoden kan benyttes i kvikkleire, bløte masser og under grunnvannsnivå.
Pilotrørsmetoden minner i metode om styrt boring. I stedet for pilotstenger anvendes det stive pilotrør. Metoden benyttes hovedsakelig for etablering av stål varerør i dimensjoner Ø200mm – 1200mm, men kan også benyttes for direkte inntrekning av PE-rør i dimensjoner Ø110mm – 450mm. 

Nøyaktighet 
Pilotrørsmetoden er optisk styrt. Det sikrer en høy grad av presisjon, +/- 20 mm både vertikalt og horisontalt pr 100 meter. Metoden borer kun i rett linje mellom start og sluttpunkt.

Pilotrørsmetoden anvendes typisk, der det stilles store krav til toleranser ved etablering av ledninger.
Fordeler
 • Meget nøyaktig metode
 • +/- 20mm pr 100 meter
 • Metoden takler bløte masser og boring under grunnvannstand
 • Ved etablering av stålrør bores det ikke md overcutt, og det er liten risiko setninger
Bruksområder
 • Selvfallsledninger med lite fall og høye krav til presisjon
 • Kryssing av vei og jernbane
 • Langsgående vei og fortau
Tekniske data
 • Stålrør Ø200mm – Ø1200mm
 • Pe-rør Ø110mm – Ø450mm
 • Strekklengder inntil 150 meter pr oppstilling
 • Optisk styringssystem
Top Image
Kontaktperson pilotrørsboring
Top Image
Kristian Sandum
Faglig leder NoDig
T: 97 99 89 50