Top Image

Styrt boring

Gravefri metode for etablering av kabler, rør og ledninger.
Hva er styrt boring?
Retningsstyrt boring er en metode som med fordel kan anvendes ved etablering av kabler, rør og ledninger der man tradisjonelt ville kreve utgraving av eksisterende anlegg, trær og lignende.
Denne metoden gjør det mulig å levere rør i diameter fra 32 mm til 1200 mm uten utgraving over avstander på opptil 1600 m. Styrt boring gir liten belastning på miljø og omgivelser. Teknologien gjør det også mulig å endre justeringen og dybden under boring.

Retningsboring er perfekt for nybygging av rør under eksisterende veier, jernbaner, beplantede områder og også under innsjøer, elver, viker og vernede områder.
 
Fordeler
 • Svært lite belastende for miljø og omgivelser
 • Teknologien gjør det mulig å bore i kurvatur, både horisontalt og vertikalt
 • Kort byggetid/tidsbesparende
Bruksområder
 • Nybygging av rør under eksisterende veier, jernbaner, selv innsjøer, elver og viker
 • Ved etablering av kabler, rør og ledninger der man tradisjonelt ville kreve utgraving av eksisterende anlegg, trær og lignende
 • Metoden kan benyttes for fremføring av vannrør – kloakkrør og overvannsrør, samt varerør, kabeltrekkerør og pumpeledninger. Kan benyttes i bykjerne, tett bebyggelse og spredt bebyggelse.
 • Meget godt egnet til å passere vernede områder, våtmarksområder, elver, innsjøer etc. Egner seg også godt der det er stor overdekning over ledningstraseen.
Tekniske data
 • Ledningsdiameter fra Ø32mm – Ø1200mm
 • Borelengde inntil 1600 meter pr oppstilling
 • Benytter strekkfaste rør for inntrekning, PE-rør, stålrør og generelt rør med trykkfaste skjøter
 • Boring i løsmasser og blandingsmasser
 • Boring i fjell
 • Elektronisk styring /gyro styringssystem
Top Image
Kontaktperson styrt boring
Top Image
Kristian Sandum
Faglig leder NoDig
T: 97 99 89 50