Top Image

Tunnelering

Gravefri metode for etablering av store rør.
Hva er tunnelering?
Tunnelering er en metode for etablering av store rør, uten behov for å grave. Rørene skyves inn i massene ved hjelp av hydrauliske sylindere.
Tunnelering med åpen front er en meget god løsning for fremføring av bl.a. overvanns- og avløpsledninger, stikkrenner under vei/jernbane og gangtunneler.

Metoden gjør det mulig å fremføre betong- eller GAP-rør i dimensjoner opp til Ø4000 mm. Avhengig av rørdimensjonen kan det tunneleres opp til lengder på 1500 m, samtidig som det er mulig å tunnelere i kurve.

Tunneleringen utføres med «åpen front», som betyr at eventuelle hindringer, f.eks. større steiner og klippestykker, kan fjernes gjennom den åpne fronten.
Fordeler
  • Miljøvennlig løsning
  • Tunnelering i kurve mulig
  • God løsning for store rør
Bruksområder
  • Fremføring av bl.a. overvanns- og avløpsledninger
  • Stikkrenner under vei/jernbane og gangtunneler.
Tekniske data
  • Betong- eller GAP-rør
  • Dim. Ø1200 - Ø4000 mm
  • Tunneleringslengde opptil 1500 m avhengig av dimensjonen
  • Presisjon vertikal/horisontal ± 20 mm
  • Kan kombineres med trykkluft og trykksluse ved tunnelering under grunnvannstand
Top Image
Kontaktperson tunnelering
Top Image
Nils Skretteberg
Daglig leder
T: 97 99 89 60