Top Image
Et kommunalt vannprosjekt som skal føre Søkkediet-vannet fra Finnskogen til i alt mellom 150-200 abonnenter
17. november 2022
Vi tok igjen det tapte
Mens det i 1995 var flommen i Glomma som la Lauta og andre store arealer på Åsnes vestside under vann, er det nå drikkevann som er på vei til de samme områdene.

Det handler om et kommunalt vannprosjekt til 17 millioner kroner som skal føre Søkkediet-vannet fra Finnskogen til i alt mellom 150 – og 200 abonnenter mellom Arneberg bru, opp Sparbymoen, videre langs fylkesveg 210 opp mot Snålroa med avstikkere mot bebyggelse på Nyjord, Kneppkroken og over Lauta og ned mot Flisa bru.

– Abonnentene skal etter planen få nytt vann i kranene i løpet av høsten 2023. Vi kom i gang litt senere enn planlagt, men er veldig godt i gang nå. Legging av vannledningene skal være ferdig 15. april og overtakelse i juni. Deretter blir det test av anlegget, desinfisering, trykktesting og prøvedrift, forteller Ragnar Oudenstad ved tekniske tjenester i Åsnes kommune.

Investeringen skal de kommunale vannabonnentene betale i form av avgifter i et selvkostregnskap som over tid skal gå i null.

Spesiell utførelse
I alt skal det legges vannledning på en samlet strekning på 7.800 meter. Av det skal det graves på tradisjonelt vis over 1.500 meter, mens resten blir utført ved boring og trekking av ledning under bakken.

De enkelte husstander må selv sørge for stikkledning inn til sine boliger.

– Det er virkelig utrolig at det går an å trekke så lange ledninger i et strekk. Men det gjør det altså, og det skåner landbruket i disse områdene ved at man slipper å ha åpne grøfter. Vi gjør oss først ferdig der det berører landbruksvirksomheten, sier Oudenstad.

Jon Galten AS fra Rena og underentreprenøren Steg som utfører arbeidene i prosjektet. Firmaet Sweco står for prosjekteringen og har jobbet intenst med den i to år for å finne de mest rasjonelle traseene

– Det gjenstår ennå områder som ikke er på det kommunale vannanlegget med vann fra søkkediet på Åsnes Finnskog, hva med disse?

– Tørmoen litt lenger sør for Sparbymoen er et av de områdene som for så vidt er klart til å gjennomføres. Spørsmålet er når vi eventuelt får penger til å gjennomføre det. Andre områder i Åsnes er også aktuelle, og det blir en videre vurdering hva og eventuelt når det blir aktuelt med utbygging i disse, sier Ragnar Oudenstad i Åsnes kommune.

Fra to retninger
Når den traseen det nå jobbes med er ferdig, kan det kjøres vann fra to retninger til de mellom 150 – og 200 abonnentene. Vannledningen fra Hof østsiden går under Glomma ved Arneberg bru, mens ledningen fra østsiden på Flisa ligger isolert under Flisa bru.

– Muligheten til å forsyne fra begge sider, gir en økt forsyningssikkerhet. Situasjonen med Flisa bru er en liten strek i regninga. Jeg håper at det ordner seg, og at det ikke blir alt for omfattende og langvarig arbeider på brua. Forhåpentlig behøver det ikke bli noe stort problem, sier Oudenstad.

Ellers har Riksantikvaren vært inne i bildet når det gjelder Åsnes-grenda på Lauta i forhold til historiske funn som er gjort i det området.

– Men stort sett har arbeidet gått fortløpende på en veldig imponerende måte, sier Oudenstad.

– Dette er en stor og bra jobb for oss. Vann er avgjørende viktig for alle, og det trengs noen positive nyheter slik verden og tiden er blitt. Her er det snakk om topp vannkvalitet og utømmelige vannmengder fra det kommunale anlegget, sier daglig leder hos hovedentreprenøren, Jon Galten AS, Frank Myhre.

Vannet kommer fra Søkkediet på Velta på Åsnes Finnskog der underjordiske sjøer anses å være utømmelige. Stadig flere husstander i Åsnes får nå gleden av det vannet i sine kraner.