facebook
instagram
linkedin
youtube
Referanser
Top Image
Utblokking/Hovedentreprise
Hasleveien
Oslo kommune VAV skulle rehabilitere VL i Hasleveien, Haslevollen og ut i Grenseveien, samt etablere nye kummer og rehabilitere gamle kummer.
LES MER
Top Image
Styrt boring/Hovedentreprise
Nittebergtangen
Det ble i 1973 etablert to stk 315mm vannledninger PEH som krysser Nitelva. Høsten 2023 var det brudd på begge ledningene og de stod avstengt.
LES MER
Top Image
Utblokking/Styrt boring/Hovedentreprise
Skjettenveien
Vann- og avløpsprosjekt for Lillestrøm kommune, prosjektområde midt i boligfelt med mange myke trafikanter.
LES MER
Top Image
Utblokking/Hovedentreprise
Kruttverkveien
Det ble identifisert et behov for utredning på bakgrunn av flere brudd og tærehull på vannledninger i området.
LES MER
Top Image
Utblokking/Underentreprise
Grytøya
Fornying og utblokking av 3,7 km vannledning på Grytøya i Harstad kommune.
LES MER
Top Image
Styrt boring/Underentreprise
Aurskog Høland
Utskiftning av gamle vannledninger i asbest-sement på Klapputledningen pga. alder og tilstand.
LES MER
Top Image
Utblokking/PE sveis/Underentreprise
Hovseterdalen
Rehabilitering av vann- og avløpsledningene gjennom Hovseterdalen.
LES MER
Top Image
Styrt boring/Underentreprise
Åsnes Vest
Åsnes kommune ønsket utbygging av kommunal vannforsyning på Åsnes Vest.
LES MER
Top Image
Pilotrørsboring/Underentreprise
E18 Vestkorridoren

Etablering av ny overvannsledning for nye E18 Vestkorridoren.

LES MER
Top Image
Rørpressing/Styrt boring/Totalentreprise
Akersvann/Gullkrona

Utskiftning av eksisterende hovedvannsledning mellom Akersvann og Gullkrona i Tønsberg kommune.
 

LES MER
Top Image
Styrt boring/Underentreprise
Knardalstrand

Etablering av nye føringsveier fra Knardalstrand til Roligheten i Porsgrunn kommune.

LES MER
Top Image
Styrt boring/Tunnelering/Pilotrørsboring/Totalentreprise
Fredlybekken

Totalentreprise for saneringsarbeide i Fredlybekken avløpsfelt for Trondheim kommune.
 

LES MER