Pause Play
Top Image
Utskiftning av eksisterende hovedvannsledning mellom Akersvann og Gullkrona
Top Image
Utskiftning av eksisterende hovedvannsledning mellom Akersvann og Gullkrona
Top Image
Utskiftning av eksisterende hovedvannsledning mellom Akersvann og Gullkrona
August 2021 - november 2021

PROSJEKTINFO
Byggherre: Vestfold Vann IKS
Tidsrom: Aug 2021 – november 2021

PROSJEKTBESKRIVELSE
Vestfold Vann skulle skifte ut eksisterende hovedvannledning i Ø700 stål mellom pumpestasjon Akersvann og ventilkum Gullkrona i Tønsberg Kommune. Ny ledning skulle etableres i dimensjon Ø1000 mm stål. Traseen krysser 2 hovedveier hvor rør skal legges i varerør. Disse skulle etablert med rørpressing. Hovedledningen er i dag etablert med rørbru over Aulielva (v/Jarlsberg Travbane). Denne kryssingen skulle endres til under elven alternativt på elvebunnen.

PROSJEKTDATA
  • Levering og sveising av Ø1000 SDR9 for boring under Aulielva. Oppstilling, boring og inntrekning via spunt grop av totalt 185 m ledning.
  • Vannfylling og håndtering av ledningen under inntrekning.
  • Påsveising av krager og etablering av flenser klart for trykktesting.
  • Rør pressing av 2 stk Ø1200 stålrør for varerør til Ø1000 mm vannledning under FV 300 og FV303.