facebook
instagram
linkedin
youtube
Referanser
Top Image
Utblokking
Kruttverkveien
Det ble identifisert et behov for utredning på bakgrunn av flere brudd og tærehull på vannledninger i området.
LES MER
Top Image
Utblokking
Grytøya
Fornying og utblokking av 3,7 km vannledning på Grytøya i Harstad kommune.
LES MER
Top Image
Styrt boring
Aurskog Høland
Utskiftning av gamle vannledninger i asbest-sement på Klapputledningen pga. alder og tilstand.
LES MER
Top Image
Utblokking/PE sveis/Underentreprise
Hovseterdalen
Rehabilitering av vann- og avløpsledningene gjennom Hovseterdalen.
LES MER
Top Image
Styrt boring
Åsnes Vest
Åsnes kommune ønsket utbygging av kommunal vannforsyning på Åsnes Vest.
LES MER
Top Image
Pilotrørsboring/Underentreprise
E18 Vestkorridoren

Etablering av ny overvannsledning for nye E18 Vestkorridoren.

LES MER
Top Image
Rørpressing/Styrt boring/Totalentreprise
Akersvann/Gullkrona

Utskiftning av eksisterende hovedvannsledning mellom Akersvann og Gullkrona i Tønsberg kommune.
 

LES MER
Top Image
Styrt boring/Underentreprise
Knardalstrand

Etablering av nye føringsveier fra Knardalstrand til Roligheten i Porsgrunn kommune.

LES MER
Top Image
Styrt boring/Tunnelering/Pilotrørsboring/Totalentreprise
Fredlybekken

Totalentreprise for saneringsarbeide i Fredlybekken avløpsfelt for Trondheim kommune.
 

LES MER
Top Image
Utblokking/Hovedentreprise
Hasleveien
Oslo kommune VAV skulle rehabilitere VL i Hasleveien, Haslevollen og ut i Grenseveien, samt etablere nye kummer og rehabilitere gamle kummer.
LES MER
Top Image
Utblokking/Totalentreprise
Årvoll
Oslo kommune VAV ønsket å øke kapasiteten på VL i Årvoll. Metodene som ble benyttet ble fjellboring og utblokking.
LES MER
Top Image
Utblokking/Styrt boring/Hovedentreprise
Skjettenveien
Vann- og avløpsprosjekt for Lillestrøm kommune, prosjektområde midt i boligfelt med mange myke trafikanter.
LES MER
Top Image
Utblokking/Styrt boring/Hovedentreprise
Gamle Kirkeplass
Sommeren 2020 skulle Drammen kommune separere overvann og spillvann samt rehabilitere VL i Hauges Gate i Drammen.
LES MER
Top Image
Styrt boring/Underentreprise
Fornebu E2
En overføringsvannledning på 6 km skal sikre vannforsyningen til den voksende befolkningen på Fornebu i Bærum kommune.
LES MER
Top Image
Utblokking/Underentreprise
Heistad/Alvim
Fornying av 1350 meter med VL og VA-kummer fra Heistad - Alvim i Indre Østfold kommune.
LES MER