Top Image
NoDig sparer miljøet ved redusert massetransport, betydelig lavere CO2-utslipp, kortere gjennomføringstid og mindre støy
Miljø
Steg Entreprenør AS er en ledende entreprenør innen NoDig-metoder i Norge. Vi er en innovativ og framtidsrettet entreprenør som jobber kontinuerlig med miljømessige og bærekraftige løsninger innenfor gravefrie metoder.

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med opptil 50% innen 2030. Bygg- og anleggssektoren står for ca. 15% av klimagassutslippene i Norge. Våre NoDig-metoder er derfor viktige bidrag til en mer bærekraftig utvikling for å nå målene. 

NoDig-metodene sparer miljøet på flere måter. Redusert massetransport og mindre bruk av anleggsmaskiner gir lavere CO2-utslipp og mindre støy. I tillegg begrenses produksjon og bruk av grus, pukk og asfaltprodukter. Redusert gjennomføringstid er også en miljøgevinst.

Steg Entreprenør har startet omlegging til fossilfri drift, og kan tilby helt fossilfrie anlegg der det er et krav. 50% av bilparken er elektrisk, og vi har som mål at 60% er elektrisk i utgangen av 2024.

For strøm og lading på Kruttverkveien benyttet våre elektriske anleggsmaskiner kombinasjonen Z Charger og ZenergiZe energilager for å imøtekomme kravene om redusering av utslipp. Z Charger gav hurtiglading ute på byggeplassen og ZenergiZe ble ladet enkelt med sol, vind eller direkte fra strømnettet. Det gav byggeplassen ekstra energi når det trengtes – helt uten utslipp.

Steg deltok også i et pilotprosjekt sammen med NAPOP og Hafslund for bruk av hydrogen som energibærer på bygge- og anleggsplasser. Prosjektet ble gjennomført som et nullutslippsprosjekt.

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn®. Se rapporten for 2023 her.