Top Image

NoDig - gravefrie metoder.
Sparer tid. Sparer kostnader. Sparer miljø.

Hva er NoDig?

NoDig-metoder er en fellesbetegnelse på teknikk for fornyelse av gamle vann- og avløpsledninger (VA-ledninger), eller etablering av nye VA-ledninger, med ingen eller minimal graving. NoDig-metodene er både tids-, kostnads- og miljøbesparende. 

Sparer tid

NoDig har en langt raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Dette igjen gir vesentlig reduserte ulemper for tredjepart (f.eks. butikker og myke trafikanter).

Sparer penger
Sammenlignet med konvensjonell graving viser ofte NoDig-metoder seg å være svært kostnadseffektive. Dette på grunn av den raske gjennomføringstiden, med redusert behov for anleggsmaskiner og mindre behov for trafikkavvikling og andre provisoriske løsninger. 

Sparer miljø
Grøftefri ledningsfornyelse er en bærekraftig teknologi. Redusert massetransport og mindre bruk av anleggsmaskiner gir lavere energiforbruk, lavere CO2-utslipp og mindre støy. I tillegg begrenses bruk og produksjon av grus, pukk og asfaltprodukter. 

Mindre ulemper for tredjepart
Lite eller ingen graving i gatene gir bedre arealbesparing og fremkommelighet for innbyggere og næringsliv da man slipper stenging av gater m.m. Ubehag ved støy og støv blir kraftig redusert ved redusert bruk av anleggsmaskiner. 

Vi tilbyr følgende gravefrie NoDig-metoder; utblokking, rørpressing, styrt boring, tunnelering og pilotrørsboring.

Våre NoDig-gravefrie metoder
Top Image
Utblokking

Miljøvennlig uten graving. Nye rør legges inn i gamle ledninger. Brukes ved alle typer ledninger som vann- og avløpsledninger, stikkledninger og separering av spillvann og overvann. Dimensjoner fra 63 mm til 1000 mm.

LES MER
Top Image
Rørpressing

Miljøvennlig og gravefri metode for å etablere stål varerør i løsmasser ved kryssing av vei, jernbane og andre hindringer. Dimensjoner fra 200 mm til 1200.

LES MER
Top Image
Styrt boring

Miljøvennlig og gravefri metode for etablering av kabler, rør og ledninger. Brukes ved nybygging av rør under veier, jernbaner, innsjøer og elver. Dimensjoner fra 32 mm til 1200 mm i opptil 1600 meters lengde.

LES MER
Top Image
Tunnelering

Miljøvennlig og gravefri metode for etablering store rør. Brukes for fremføring av bl.a. overvann- og avløpsledninger, stikkrenner under vei/jernbane og gangtunneler. Dimensjoner fra Ø1200 mm til Ø4000 mm i opptil 1500 meters lengde.

LES MER
Top Image
Pilotrørsboring

Miljøvennlig og gravefri metode som borer på ekstremt små marginer. Dette er en metode med høy presisjon, for etablering av rør i løsmasser. Dimensjoner fra +/- 20 mm i opptil 100 meters strekk.

LES MER
Top Image
PE sveis

Steg Entreprenør AS har 7 NEMKO-sertifiserte plastsveisere for PE og PP i alle dimensjoner opp til 1000 mm. Vi er sertifisert for speilsveising, elektromuffer og deler. Vi har også godkjenning for ekstrudersveising og SLA-rør, diffusjonstette rør.

LES MER
Pågående prosjekter
Top Image
Pågående rammeavtaler
LES MER
Top Image
Åsnes Vest
Åsnes kommune ønsket utbygging av kommunal vannforsyning på Åsnes Vest.
LES MER
Top Image
Hovseterdalen
Rehabilitering av vann- og avløpsledningene gjennom Hovseterdalen.
LES MER
Top Image
Aurskog Høland
Utskiftning av gamle vannledninger i asbest-sement på Klapputledningen pga. alder og tilstand.
LES MER
Top Image
Grytøya
Fornying og utblokking av 3,7 km vannledning på Grytøya i Harstad kommune.
LES MER
Kontaktperson NoDig
Top Image
Sondre Dammen
Avdelingsleder NoDig
T: 97 99 89 49