Pause Play
Top Image
Fornying av 3,7 km vannledning på Grytøya
Top Image
Fornying av 3,7 km vannledning på Grytøya
November 2022 - pågående
Grytøya
Arbeidet utføres på vegene av Harstad Kommune i samarbeid med Brødrene Killi AS som hovedentreprenør.
Entreprisen omfatter fornying av 3,7 km vannledning på Grytøya mellom Bjørnrå og Lundenes.

Prosjektet skal gjennomføres med utblokking av eksisterende vannledning i asbestsement.
Ny ledning etableres i PE med PP-kappe.