Top Image

Som totalleverandør finner vi den beste løsningen både for miljø, fremdrift og budsjett

Anleggsdrift

Steg’s anleggsavdeling utfører komplekse og utfordrende prosjekter, både i form av hovedentrepriser, totalentrepriser og samspillsentrepriser. 

I samarbeid med byggherre og rådgiver er vi som spesialentreprenør opptatt av å finne den rette løsningen, slik at prosjektet kan utføres på den mest kostnadseffektive, tidsbesparende og miljøbesparende måte. Det betyr at vi helst vil involveres tidlig i prosjektet for tilrettelegging og best valg av metode. 
 
Kjernevirksomheten vår er prosjekter innenfor rehabilitering og etablering av vann- og avløpsledninger – alltid i kombinasjon med gravefrie NoDig-metoder.
 
Vi har startet omlegging til fossilfri drift ved våre anlegg, og drifter i dag anlegg helt fossilfritt hvor dette er et krav. I samspill med gravefrie metoder leter vi hele tiden etter den beste løsningen både for miljø, tid og budsjett.   

Våre kunder er kommuner, private vannverk og interkommunale selskaper.

Pågående prosjekter
Top Image
Rosenkrantzgata
Nytt VA-anlegg planlegges med utgangspunkt i minst mulig inngrep i og nær Rosenkrantzgata for Drammen kommune.
LES MER
Top Image
Voksenkollenveien
Vannledningsnettet skal utformes slik at kapasitet, kvalitet og trykk opprettholdes frem til forbruker.
LES MER
Top Image
Buskerudveien
Utblokking av eks SJG 150mm og det skal trekkes inn ny PE 180mm. Total lengde ca. 390 m.
LES MER
Top Image
Vårveien
Samspillentreprise som utføres med Oslo VA. Prosjektet er satt i gang som følge av at eksisterende spillvannsledning er i dårlig forfatning og må skiftes ut.
LES MER
Top Image
Haftornveien
Strømperehabilitering av eksisterende AF-ledning DN200/230 og utbedring av vannledning ved utblokking, samt rehabilitering/oppgradering av tilknyttet infrastruktur.
LES MER
Ferdigstilte prosjekter
Top Image
Kruttverkveien
Prosjektområdet er prioritert i koordinering av taktiske planer 2018. Det er identifisert et behov for utredning på bakgrunn av flere brudd og tærehull på vannledninger i området.
LES MER
Top Image
Hasleveien
Oslo kommune VAV skulle rehabilitere VL i Hasleveien, Haslevollen og ut i Grenseveien, samt etablere nye kummer og rehabilitere gamle kummer.
LES MER
Top Image
Årvoll
Oslo kommune VAV ønsket å øke kapasiteten på VL i Årvoll. Metodene som ble benyttet ble fjellboring og utblokking.
LES MER
Top Image
Skjettenveien
Vann- og avløpsprosjekt for Lillestrøm kommune, prosjektområde midt i boligfelt med mange myke trafikanter.
LES MER
Top Image
Gamle Kirkeplass
Sommeren 2020 skulle Drammen kommune separere overvann og spillvann samt rehabilitere VL i Hauges Gate i Drammen.
LES MER
Top Image
Skåreråsen
Utblokking for Lørenskog Kommune. Lørenskog kommune rehabiliterte eksisterende VA-trase fra 1960-tallet.
LES MER
Top Image
Nittebergtangen
Det ble i 1973 etablert to stk 315mm vannledninger PEH som krysser Nitelva. Høsten 2023 var det brudd på begge ledningene og de stod avstengt.
LES MER
Kontaktperson Anleggsdrift
Top Image
Espen Glømme
Avdelingsleder Anleggsdrift
T: 92 28 43 83