Top Image
Utblokking for Lørenskog Kommune
Juni 2023 – November 2023
Skåreråsen

PROSJEKTINFO
Byggherre: Lørenskog Kommune
Tidsrom: Juni 2023 – November 2023

PROSJEKTBESKRIVELSE
Rehabilitering av eks VA-trase fra Løkenåsveien til Skårer Terrasse i Skåreråsen.
Strekningen er ca. 380m, alle ledningene ble rehabilitert med utblokking. 
Bakgrunn for prosjektet er flere lekkasjer på eks ledninger og ledningens forfatning og alder.

PROSJEKTDATA
  • Etablering av provisorisk vann 
  • Utblokking av 355m VL Ø180 PE 
  • Utblokking av 355m SPV Ø180, Ø200, Ø225mm PE 
  • Utblokking av 355m OV Ø180, Ø280, Ø315 PE
  • Konvensjonell grøft 25m 
  • Setting av 7 stk vannkummer, 8 stk spillvannskummer og 8 stk overvannskummer
  • Oppussing og istandsetting 
  • Ca. 2000 m² Asfaltering og grøntarbeider