Top Image
Utblokking for Lørenskog Kommune
Skåreråsen

KORT OM ANSKAFFELSEN
Utblokking for Lørenskog Kommune, der VL, SPV og OV skal rehabiliteres med metoden utblokking. Strekningen er totalt ca. 380 meter som inkluderer 7 vannkummer, 8 overvannskummer og 8 spillvannskummer.

Lørenskog kommune skal rehabilitere eksisterende VA-trasee fra 1960-tallet. Traseen på ca. 380 meter strekker seg fra Løkenåsveien til Skårer terrasse i Skåreråsen, hvor kommunen har opplevd flere driftsforstyrrelser i form av vannlekkasjer i de senere årene. Alder og materiale på vannledningen tilsier at dette bør skiftes ut.

OPPDRAGSGIVER
Lørenskog Kommune