Top Image
Samspillentreprise med Oslo VA som utføres med fjellboring, pilotrørsboring, styrt boring og tradisjonell grøft
Vårveien

KORT OM ANSKAFFELSEN
Samspillentreprise som utføres med Oslo VA. Arbeidet har to faser, hvor fase 1 inneholdt planlegging, prosjektering og utarbeidelse av målpris for prosjektet. Etter endt fase 1, ble fase 2 bestilt av oppdragsgiver og utførelse av arbeidet starter.

Prosjektet skal ha 5 stk. groper som skal spuntes, den dypeste på over 8 m. Fjellboring på ca. 300 m, pilotrørsboring på 100 m, styrt boring på ca. 40 m og tradisjonelt grøft på ca. 30 m. Deler av prosjektet skal ut i E6 i umiddelbar nærhet til Ryenkrysset som er blant Norges mest trafikkerte veikryss.

Prosjektet er satt i gang som følge av at eksisterende spillvannsledning er i dårlig forfatning og må skiftes ut. Trase er totalt endret som følge av at eksisterende trase har begrenset tilkomst.

OPPDRAGSGIVER
Oslo Kommune v/ Vann- og avløpsetaten