Pause Play
Top Image
Nytt VA-anlegg i og nær Rosenkrantzgata for Drammen kommune
Top Image
Nytt VA-anlegg i og nær Rosenkrantzgata for Drammen kommune
Top Image
Nytt VA-anlegg i og nær Rosenkrantzgata for Drammen kommune
Top Image
Nytt VA-anlegg i og nær Rosenkrantzgata for Drammen kommune
Rosenkrantzgata

KORT OM ANSKAFFELSEN
Eksisterende VL DN150 SJG i Rosenkrantzgata fra 1942-1943 har hatt mange brudd og ønskes nedlagt. Ledningen skal erstattes ved å rehabilitere/oppdimensjonere eksisterende ledninger i sidegater og etablere nye ledninger i nye traseer i parallelle gate, fra Vårveien til Nordahl Bruns gate. Private stikkledninger kan dermed kobles over til nye ledninger utenfor Rosenkratzgata. Eksisterende vannledninger skal hovedsakelig rehabiliteres ved utblokking, og det skal etableres nye ledninger ved retningsstyrt boring og inntrekking av helsveiset PE-ledning i kombinasjon med supplerende konvensjonelle grøfter og groper, kum- og koblingsarbeider. Noen avløpsledninger skal også strømperenoveres.

Nytte VA-anlegg planlegges med utgangspunkt i minst mulig inngrep i og nær Rosenkrantzgata, men på enkelete steder vil det måtte etableres nye kummer eller ledninger nær/langs Rosenkrantzgata for å opprettholde tilstrekkelig slokkevannsdekning og vannforsyningssikkerhet, og enkelete steder skal det også krysses med ny vannledning ved hjelp av styrt boring. Enkelete kummer i Rosenkratzgata skal også nedlegges. Groper og grøfter skal som hovedregel sikres med hhv. spunt og grøftekasser. Trafikkavvikling skal planlegges for minst mulig forstyrrelse av trafikken.

OPPDRAGSGIVER
Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur er Drammen kommunes byggherreorganisasjon for kommunaltekniske utbyggingsprosjekter og utvikling av offentlige arealer.

All informasjon om prosjektet på Drammen kommunes sider kan du lese her.