Top Image
VAV Kruttverkveien – med hydrogen som energibærer på byggeplassen
Kruttverkveien

PROSJEKTINFO
Byggherre: Oslo kommune VAV
Tidsrom: Mai 2022 – Juni 2023

PROSJEKTBESKRIVELSE
Prosjektområdet er prioritert i koordinering av taktiske planer 2018. Det er identifisert et behov for utredning på bakgrunn av flere brudd og tærehull på vannledninger i området. Prosjektet skal rehabilitere VA-ledningene i området, hovedsakelig med utblokking av eksisterende vannledninger og strømperehabilitering av spill- og overvannsledninger. Det vil kunne være noen kortere strekk som må utføres med konvensjonell graving, der det ikke er hensiktsmessig med utblokking.

PROSJEKTDATA
  • 920m utblokking og inntrekking av 180mm PE SDR 11 SLA med kappe utført med elektrisk utblokkingsrigg.
  • 1380m strømperehabilitering fra dimensjon 200-380mm.
  • 17 stk plasstøpte kombinerte kummer og 3 stk plasstøpte vannkummer, tilkobling mot eksisterende kummer.
  • Etablering og drift av provisorisk vannforsyning.
  • Reetablering og asfaltering.