Pause Play
Top Image
Utforming av vannledningsnettet slik at kapasitet, kvalitet og trykk ble opprettholdt
Top Image
Utforming av vannledningsnettet slik at kapasitet, kvalitet og trykk ble opprettholdt
Top Image
Utforming av vannledningsnettet slik at kapasitet, kvalitet og trykk ble opprettholdt
Top Image
Utforming av vannledningsnettet slik at kapasitet, kvalitet og trykk ble opprettholdt
Voksenkollenveien

BAKGRUNN
Oslo skal være en trygg by med god beredskap. Vannforsyningen og avløpshåndteringen skal ha en kapasitet og kvalitet som er trygg, og som bidrar positivt til helse og samfunn.

Vannledningsnettet ble utformet slik at kapasitet, kvalitet og trykk kunne opprettholdes frem til forbruker. I dette prosjektet var det behov for rehabilitering av bruddutsatte vannledninger, samt å oppruste vannledningen for å tåle en planlagt økning i trykket fra 500 mVS til 530 mVS. Det ble derfor benyttet PE med trykkasse SDR9.

Det var totalt 580 meter med vannledninger som skulle utbedres. Omkring 453 meter av ledningstraseen ble blokkert med 180 PE100 SDR9. Omkring 101 meter ble fornyet med 355 PE100 SDR9 (Dette da det er fremtidsplaner om å etablere ny VL300-trase fra kumgruppe 13 og sørover). Det var også et par kortere ledningstrekk på tilsammen ca. 26 meter som krysset veien, som ble fornyet ved konvensjonell graving.

Anleggsstedet ligger på Voksenåsen i bydel Vestre Aker og grenser til boligbebyggelse og naturområde.