Pause Play
Top Image
Utforming av vannledningsnettet slik at kapasitet, kvalitet og trykk opprettholdes
Top Image
Utforming av vannledningsnettet slik at kapasitet, kvalitet og trykk opprettholdes
Top Image
Utforming av vannledningsnettet slik at kapasitet, kvalitet og trykk opprettholdes
Top Image
Utforming av vannledningsnettet slik at kapasitet, kvalitet og trykk opprettholdes
Voksenkollenveien

BAKGRUNN
Oslo skal være en trygg by med god beredskap. Vannforsyningen og avløpshåndteringen skal ha en kapasitet og kvalitet som er trygg, og som bidrar positivt til helse og samfunn.

Vannledningsnettet skal utformes slik at kapasitet, kvalitet og trykk opprettholdes frem til forbruker. I dette prosjektet er det behov for rehabilitering av bruddutsatte vannledninger, samt å oppruste vannledningen for å tåle en planlagt økning i trykket fra 500 mVS til 530 mVS. Det skal derfor benyttes PE med trykkasse SDR9.

Det er totalt 580 meter med vannledninger som skal utbedres. Omkring 453 meter av ledningstraseen skal blokkeres med 180 PE100 SDR9. Omkring 101 meter fornyes med 355 PE100 SDR9 (Dette da det er fremtidsplaner om å etablere ny VL300-trase fra kumgruppe 13 og sørover). Det er også et par kortere ledningstrekk på tilsammen ca. 26 meter som krysser veien, som fornyes ved konvensjonell graving.

Anleggsstedet ligger på Voksenåsen i bydel Vestre Aker og grenser til boligbebyggelse og naturområde.