Top Image
Pågående rammeavtaler
Vi i Steg har gjennom mange år bygget opp god erfaring på NoDig-metodene.  
Ofte benytter ledningseiere seg av rammeavtaler på tjenester for vedlikehold og fornyelse av sine VA-anlegg.
Slike rammeavtaler kan man også inngå på NoDig-metoder noe Steg har lang og god erfaring med.
Dette gjør det enklere for byggherrer å få veiledning til valg av riktig metode og gir en tryggere ramme for deres prosjekter.
Steg har i dag flere rammeavtaler med varierende oppdragsmengder rundt omkring i Norge.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende rammeavtaler. 

PÅGÅENDE RAMMEAVTALER NODIG:
  • Nesodden Kommune, Utblokking, strømperehabilitering, kumrehabilitering, PE-sveising.  
  • Porsgrunn Kommune, Utblokking, inntrekning og PE-sveising.
  • Oslo Kommune, Utblokking og PE-sveising som underentreprenør hos Braathen Landskapsentreprenør AS.
  • Drammen Kommune, Utblokking, inntrekning, styrt boring og PE-sveising.
  • Vestby Kommune, Utblokking, inntrekning, styrt boring, og PE-sveising.
  • Frogn Kommune, Utblokking, inntrekning, styrt boring og PE-sveising.
  • Tinn Kommune, Utblokking, inntrekning, styrt boring og PE-sveising.