Top Image

Utblokking

Gravefri metode for etablering av nye rør i eksisterende ledninger.

Hva er utblokking?

Utblokking er en gravefri metode for å etablere nye rør i eksisterende gamle ledninger. I korthet utføres dette ved å etablere en grop for trekkeutstyr i den ene enden, og innføringsgrop for ny ledning i den andre enden av aktuelle ledningsstrekk. Ofte vil groper sammenfalle med kummer som enten skal rehabiliteres eller byttes.

Maskinen som brukes er driftet hydraulisk med elektrisk eller fossilt drivstoff. Trekkestenger tres gjennom gammelt rør til grop, og nytt rør føres inn ved tilbaketrekking av trekkestenger. Det kan etableres flere ledninger samtidig for separering eller medtrekking av stikkledninger.

Oppdimensjonering inntil 60% av eksisterende rør. Dimensjoner fra 63 mm til 1000 mm.

For nye rør er det i hovedsak polyetylen, PE som brukes. Men også duktile rør, stålrør mm kan trekkes inn som ny ledning.

Denne metoden er mye mer miljøvennlig enn graving. Studier viser 80% mindre utslipp av miljøskadelige stoffer. For ytre miljø, trafikale forstyrrelser og en rekke andre faktorer, vil grøftefri metode med utblokking gi store fordeler.

Fordeler
  • Mer miljøvennlig enn graving
  • Opptil 80% mindre utslipp av miljøskadelige stoffer
  • Ingen skade for ytre miljø eller trafikale forstyrrelser
Bruksområder
  • Vann- og avløpsledninger
  • Separering av spillvann og overvann
  • Stikkledninger og stikkrenner
  • Generelt alle typer ledninger
Tekniske data
  • Dimensjoner fra 63 mm til 1000 mm
  • Hovedsak PE som brukes i nye rør
  • Duktile rør, stålrør osv kan trekkes inn som ny ledning
Top Image
Elektrisk NoDig – Nonnegata, Oslo
Høsten 2021 utførte vi for første gang en 100 % elektrisk utblokking, midt i Oslo. Vi har et sterkt fokus på miljøet og streber etter å ligge i forkant i vår bransje – her ser vi et bevis på det. Takk til Braathen Landskapsentreprenør AS for oppdraget!
Kontaktperson utblokking
Top Image
Sondre Dammen
Avdelingsleder NoDig
T: 97 99 89 49