Pause Play
Top Image
Separering av overvann og spillvann samt rehabilitere VL i Hauges Gate i Drammen
Top Image
Separering av overvann og spillvann samt rehabilitere VL i Hauges Gate i Drammen
Top Image
Separering av overvann og spillvann samt rehabilitere VL i Hauges Gate i Drammen
Top Image
Separering av overvann og spillvann samt rehabilitere VL i Hauges Gate i Drammen
Top Image
Separering av overvann og spillvann samt rehabilitere VL i Hauges Gate i Drammen
Top Image
Separering av overvann og spillvann samt rehabilitere VL i Hauges Gate i Drammen
Juni 2020 – Oktober 2020

PROSJEKTINFO
Byggherre: Drammen Kommune
Tidsrom: Juni 2020 – Oktober 2020

PROSJEKTBESKRIVELSE
Sommer 2020 skulle Drammen K. separere overvann og spillvann samt rehabilitere VL i Hauges Gate i Drammen. Overvannet ble strømprenovert, ny spillvannsledning ble utført med styrt boring og eks vannledning ble utblokket. Hauges Gate er sterkt trafikkert gate og er en naturlig innfartsåre til Drammen sykehus. Tidsrommet for del 1 var 8 uker.

Del 2 av prosjektet omfattet konvensjonell graving i Amtmands Bangs Gate inkludert landskapsarbeider og gatebelysning.

PROSJEKTDATA
  • Utblokking 170m – Eks DN 150 SJG med ny 355mm PE SDR 11 med kappe.
  • Styrt boring 170m – ny 225mm PE SDR 11.
  • Strømperenovering 240m av eks 450/530AF.
  • Konvensjonell graving 90m.
  • Sterkt trafikkert, omlegging og planlegging.
  • Tilkobling til eks kummer og etablering av nye kummer.
  • Etablering og drift av provisorisk vannforsyning.
  • Reetablering og asfaltering.