Pause Play
Top Image
Etablering av ny overvannsledning for nye E18 Vestkorridoren
Top Image
Etablering av ny overvannsledning for nye E18 Vestkorridoren
Februar 2022

PROSJEKTINFO
Byggherre: Skanska AS / Entreprenørservice AS
Tidsrom: Februar 2022

PROSJEKTBESKRIVELSE
Vår oppgave var å etablere ny overvannsledning i ekstremt bløte leirmasser som en del av de forberedende arbeidene for nye E18 Vestkorridoren. Prosjektert fall var på 0,69 %. Vi boret 92 meter med DN800 stålvarerør for et PE Ø710 mm medierør. Vi krysset flere eksisterende VA-traseer og kabletraseer. Røret hadde et avvik på 20 mm ferdig presset, noe som var godt innenfor av hva byggherre hadde forventet.