Top Image
Oslo kommune VAV ønsket å øke kapasiteten på VL i Årvoll med fjellboring og utblokking
November 2021 – Juni 2022
Årvoll

PROSJEKTINFO
Byggherre: Oslo kommune VAV
Tidsrom: November 2021 – Juni 2022

PROSJEKTBESKRIVELSE
Oslo kommune VAV, ønsket å øke kapasiteten på VL i Årvoll. Prosjektet var lyst ut som en totalentreprise. Det skulle etableres 355mm PE med NO DIG. Metodene som ble benyttet ble fjellboring og utblokking. Prosjektet er bratt og ligger i utfordrende terreng. Det er også mye trafikk i område og mye beboere.

PROSJEKTDATA
  • Fjellboring 400m og inntrekking av 355mm PE SDR SLA med kappe utført med elektrisk borerigg.
  • Utblokking 200m 355 PE SDR11, utført med elektrisk utblokkingsrigg.
  • Tilkobling til eks kummer og etablering av nye plaststøpte kummer.
  • Stedlig tilpasninger for VL gods og nye kummer.
  • Utfordrende trafikkomlegging og veivedlikehold.
  • Etablering og drift av provisorisk vannforsyning.
  • Reetablering og asfaltering.