Top Image
Renovering av tre km dag- og spillvannsledninger samt drikkevannsledninger
30. april 2024
Steg inn med Nodig-ekspertise i komplisert rørfornyingsprosjekt i Malmö
Akkurat nå pågår et omfattende rørfornyelsesprosjekt i Malmö. På oppdrag av Veidekke skal Steg Entreprenør, i samarbeid med Aarsleff Pipe Technologies, fornye nesten tre km med rør som er i veldig dårlig stand. Rørene fornyes med hjelp av nodig-gravefrie metoder. 

For å kunne renovere både dag- og spillvannsledninger samt drikkevannsledninger, benyttes det en kombinasjon av rørsprengning og fleksible foringer. 

Samfunnsnytten ved bruk av nodig-metoder er stor: Rørene blir fort som nye igjen. Vann og avløp trenger ikke å stenges. Trafikken kan fortsette som vanlig. Raskere gjennomføringstid. Kommunens kostnader reduseres. Karbondioksidutslippene reduseres med inntilt 70%.

Steg er stolte av å bruke sin ekspertise og erfaring til å muliggjøre et komplisert prosjekt av denne størrelsen.

Les artikkelen hos Aarsleff Sverige her.