Top Image
Skal sikre det fremtidige behovet for tilstrekkelig drikkevann
08. desember 2022
Styrker vannforsyningen til ny bydel
Bakgrunnen for nedleggelsen av den nye ledningen er den store boligveksten på Fornebu. Det er planlagt 11 000 boliger i løpet av de neste 20 årene. Utbyggingen gjør at kommunen både må sikre det fremtidige behovet for tilstrekkelig drikkevann og styrke leveringssikkerheten. Ledningen vil også styrke forsyningssikkerheten vesentlig mellom vestlige og østlige deler av kommunen.

En overføringsvannledning på 6 km skal sikre vannforsyningen til den voksende befolkningen på Fornebu. 1700 m med ledning ligger på land og 4300 m ligger som sjøledning. 

Prosjektet ble gjennomført med en kombinasjon av åpne grøfter, sjøledning og boring. Vannledningen vil binde Fornebu og Sandvika sammen og prislappen er satt til ca. 150 MNOK, inklusive ledningsanlegg på land.

– Bærum kommune har ansvar for trygg og tilstrekkelig vannforsyning til sine innbyggere. Dette prosjektet er avgjørende for å sikre dette i Fornebu-området, nå og i fremtiden, sier Natalia Fjelddalen, prosjektleder i Bærum kommune. 

Bakgrunnen for nedleggelsen av den nye ledningen er den store boligveksten på Fornebu. Det er planlagt 11 000 boliger i løpet av de neste 20 årene. Utbyggingen gjør at kommunen både må sikre det fremtidige behovet for tilstrekkelig drikkevann og styrke leveringssikkerheten. Ledningen vil også styrke forsyningssikkerheten vesentlig mellom vestlige og østlige deler av kommunen.

COWI har prosjektert ledningsanleggene på land på Fornebu og i Sandvika, og vært delaktig under byggingen. Den nye sjøledningen skal nå tilkobles dette ledningsanlegget på land ved Kjørbo. 

Se hele artikkelen her.