Pause Play
Top Image
Legging av overføringsvannledning på 6 km for sikring av vannforsyning på Fornebu
Top Image
Legging av overføringsvannledning på 6 km for sikring av vannforsyning på Fornebu
November 2022

PROSJEKTINFO
Byggherre: Bærum Kommune / HAB Constructions
Tidsrom: November 2022

PROSJEKTBESKRIVELSE
En overføringsvannledning på 6 km skal sikre vannforsyningen til den voksende befolkningen på Fornebu. 1700 m med ledning ligger på land og 4300 m ligger som sjøledning.
I forbindelse med land taket på Kjørbo i Sandvika utførte vi styrt boring av 250m Ø710 PE SDR7,4. les om prosjektet i VA Nytt her.

PROSJEKTDATA
Den styrte boringen ble utført fra sørsiden av E18 til et nivå på -3m under havet, her ble piloten for boringen hentet opp på flåte av Dykkerteknikk AS. På flåten ble samtlige arbeider med sammenkobling av rymmekrone utført.

Selve sammenkobling mellom endelig rymmekrone og ny PE ledning ble gjort under vann av dykker. Dette da ledningen var vannfylt og sammenkoblet med ledning Fornebusiden.

Prosjekter med sjøarbeider krever god koordinering mellom landarbeider arbeider på sjøen. samarbeidet HAB, Dykkerteknikk og Steg Entreprenør startet lenge før utførelsen derav arbeider med gjennomføringsplaner, HMS og risikovurdering og fordeling av arbeidsoppgaver mellom de involverte partene.