Pause Play
Top Image
Totalentreprise for saneringsarbeide i Fredlybekken avløpsfelt for Trondheim kommune
Top Image
Totalentreprise for saneringsarbeide i Fredlybekken avløpsfelt for Trondheim kommune
Top Image
Totalentreprise for saneringsarbeide i Fredlybekken avløpsfelt for Trondheim kommune
Juni 2018 - januar 2020

PROSJEKTINFO
Byggherre: Trondheim Kommune
Tidsrom: Juni 2018 – januar 2020 (inkl. prosjektering)

PROSJEKTBESKRIVELSE
Entreprisen er en del av saneringsarbeidene i Fredlybekken avløpsfelt. Det er tidligere utarbeidet en omstridt plan for åpning av Fredlybekken. Overvannsledningen som skal etableres i denne entreprisen er så stor at hele Fredlybekken kan føres lukket ned Sluppenvegen dersom det ikke blir aktuelt med gjenåpning av Fredlybekken.

PROSJEKTDATA
Kontraktsarbeidet Entreprise E1 VA-ledninger Sluppenvegen omfattet prosjektering og bygging av ca:
 
  • 375 m 2000 mm overvannsledning i betong, tunnelering
  • 100 m 710 mm spillvannsledning i PE100 SDR11 RC, pilotrørsboring
  • 250 m 630 mm spillvannsledning i PE100 SDR11 RC, styrt boring
  • 170 m 250 mm vannledning i PE100 SDR11 RC, styrt boring
  • 1 vannkum og 4 rennekummer i betong
  • Geotekniske tiltak for stabilisering av ledningstrase og presse- og mottaksgroper
  • Spuntstabiliserte presse- og mottaksgroper
  • Midlertidig utløpsløsning for overvannsledningen
  • Nødvendige anleggsveger