Top Image
Rehabilitering av VL i Hasleveien, Haslevollen og ut i Grenseveien, samt etablere nye kummer og rehabilitere gamle kummer
Januar 2021 – september 2021

PROSJEKTINFO
Byggherre: Oslo kommune VAV
Tidsrom: Januar 2021 – september 2021

PROSJEKTBESKRIVELSE
Oslo kommune VAV, skulle rehabilitere VL i Hasleveien, Haslevollen og ut i Grenseveien samt etablere nye kummer og rehabilitere gamle kummer. No dig skulle benyttes med elektrisk utblokking for VL. Grunnet konflikt med eksisterende Ø600 VL ble 160 meter konvensjonell graving utført i smal gate. 250 meter utblokking utført med elektrisk utblokking. Gaten skulle holdes åpen for beboere og myke trafikanter. Etablering av nye plaststøpte kummer i høyt trafikkert vei/kryss.

PROSJEKTDATA
  • Konvensjonell graving 160 meter og legging av Ø180 PE SDR 11 SLA med kappe.
  • Ø180 PE SDR11 speilsveiset i smal grøft.
  • Utblokking med elektrisk utblokkingmaskin 240 meter Ø180 PE SDR11 SLA med kappe.
  • Tilkobling til eks kummer og etablering av nye plaststøpte kummer.
  • Stedlig tilpasninger for VL gods og nye kummer.
  • Utfordrende trafikkomlegging og veivedlikehold.
  • Etablering og drift av provisorisk vannforsyning.
  • Reetablering og asfaltering.