Pause Play
Top Image
Fornying av 1350 meter med VL og VA-kummer fra Heistad - Alvim
Top Image
Fornying av 1350 meter med VL og VA-kummer fra Heistad - Alvim
September 2022

PROSJEKTINFO
Byggherre: Indre Østfold kommune
Tidsrom: September 2022

PROSJEKTBESKRIVELSE
Fornying av 1350 meter med VL og VA-kummer fra Heistad - Alvim. Steg Entreprenør AS leverte og speilsveiset PE-rør og utførte utblokkingen. Indre Østfold kommune utførte grave og rørleggerarbeidet selv. Samarbeidet fungerte helt utmerket, og gjennomføringen gikk som planlagt. Arbeidene ble utført etter treskingen med en byggetid på 3 uker.

PROSJEKTDATA
1350 meter utblokking av eks Ø200mm ASS med inntrekking av Ø225mm PE. Totalt 7 stk oppstillinger i lengder fra 160 - 220 meter.