Top Image
Maskinene er drevet av brenselcellen fra en Toyota Mirai
06. februar 2023
Europas første hydrogendrevne anleggsplass
Europas første hydrogendrevne anleggsplass ligger midt i et boligområde.

Ljan, Oslo: Det er noe som skurrer når vi blir fortalt at Europas første hydrogendrevne anleggsplass ligger i Kruttverkveien. Kombinasjonen knallgass og kuler og krutt ... Et lokalhistorisk oppslagsverk kan imidlertid forsikre oss om at kruttverket på Ljan er nedlagt for lengst.

Men hvorfor måtte Napop, Hafslund og Klimaetaten i Oslo kommune legge anlegget til et boligområde? Etter det som skjedde på hydrogenstasjonen i Sandvika i 2019, der en lekkasje av gassen eksploderte, er hydrogen fortsatt forbundet med fare blant folk flest.

– Det er fortsatt en del som refererer til Sandvika når vi snakker om hydrogen. Derfor har vi hatt høyt fokus på sikkerhet i dette prosjektet, sier Kristin Arnesen, forretningsutvikler i Hafslund.

Energiselskapet er med på å finansiere hydrogenprosjektet. Muligens har aversjonen mot den lettantennelige gassen begynt å avta, for i det siste har det dukket opp flere nye hydrogenprosjekter her i landet.

Fordelene med hydrogen er åpenbare: Prosessen som omdanner gassen til elektrisk kraft, er kjemisk fri for miljøskadelige utslipp. Hvis i tillegg hydrogenet er produsert med vannkraft (eller en annen fornybar energikilde), er hele verdikjeden utslippsfri.

Hvilket er tilfellet på anleggsplassen på Ljan.

Se hele artikkelen her.