Top Image
Rehabilitering, oppdimensjonering og nyetablering av vannledninger
07. februar 2023
Ny kontrakt med Drammen kommune

Vi har inngått kontrakt med Drammen Kommune med rehabilitering, oppdimensjonering og nyetablering av vannledninger i sidegater langs Rosenkrantzgata for å redusere antall vannlekkasjer i Rosenkrantzgata.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2024 og har en kontraktssum i underkant av 50MNOK. Steg takker for tilliten og ser frem til å starte på prosjektet.