Top Image
Vann- og avløpsprosjekt for Lillestrøm kommune, prosjektområde midt i boligfelt med mange myke trafikanter
April 2020 – August 2020

PROSJEKTINFO
Byggherre: Lillestrøm Kommune
Tidsrom: April 2020 – August 2020

PROSJEKTBESKRIVELSE
Vann og avløpsprosjekt for Lillestrøm kommune, prosjektområde er midt i boligfelt med mange myke trafikanter som passerte anlegget. Koordinering med beboere SVV og kommunen. Flere metoder NO DIG involvert samt konvensjonell graving. Opparbeidelse av ny vei i blindvei.

PROSJEKTDATA
  • Utblokking 140m – Eks DN 150 SJG med ny 180mm PE SDR 11 med kappe.
  • Styrt boring 200m – ny 250mm PE SDR 11.
  • Strømperenovering 65m av eks 225AF.
  • Konvensjonell graving 140m.
  • Mye trafikk i Bråtenveien, skolevei og i boligområde.
  • Tilkobling til eks kummer og etablering av nye kummer.
  • Etablering og drift av provisorisk vannforsyning.
  • Reetablering og asfaltering.