Pause Play
Top Image
Fornying av 3,7 km vannledning på Grytøya
Top Image
Fornying av 3,7 km vannledning på Grytøya
Pågående prosjekter
Top Image
Pågående rammeavtaler
LES MER
Top Image
Åsnes Vest
Åsnes kommune ønsket utbygging av kommunal vannforsyning på Åsnes Vest.
LES MER
Top Image
Hovseterdalen
Rehabilitering av vann- og avløpsledningene gjennom Hovseterdalen.
LES MER
Top Image
Aurskog Høland
Utskiftning av gamle vannledninger i asbest-sement på Klapputledningen pga. alder og tilstand.
LES MER
Top Image
Grytøya
Fornying og utblokking av 3,7 km vannledning på Grytøya i Harstad kommune.
LES MER